Om oss

Kvalité på kundens upplevelse

Resan med A-renovering tog fart när plattsättaren Sergejs Lupans bröt sig ur en av Stockholms större byggfirmor. I tidigare roller hade han under många år tillskansat sig praktisk kunskap, kompetens inom projektledning samt ett brett kontaktnät. Det naturliga steget blev 2017 att starta den egna verksamheten A-renovering.

Våra ledord är kommunikation, precision och trygghet. Vi är alltid professionella, både i vårt hantverk och i våra kundrelationer.

 

Vi ser fram emot att ta oss an ditt projekt. Få erbjudande 

Våra Certifikat:

 

Vi på A-renovering och våra montörer följer alltid branschregler och har alla certifikat som krävs för att genomföra er badrumsrenovering tryggt och säkert

BKR – Bygg keramik rådet

”Ett BKR-behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.” Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

 

Behörighet innebär också att…

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • Personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • Plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

 

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att..

  • Företaget är behörigt
  • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  • Arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  • Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.

A-renovering har egna plattsättare som självklart är utbildade samt godkända av Byggkeramikrådet.

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Systemet är framförallt framtaget för att stävja/motverka svartarbete. All personal hos oss på A-renovering är registrerade i ID-06 systemet. Vill du renovera ditt badrum, ring eller mejla oss för att boka in ett kostnadsfritt platsbesök och offert 08-20 10 82

 

få erbjudande